หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
วิสัยทัศน์ อบต.วัดโบสถ์
"วัดโบสถ์น่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำธรรมมาภิบาล
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน"
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
อบต. วัดโบสถ์
www.watbot-local.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน โทร : 0-5590-6069
1
2
3


ศูนย์การศึกษาการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง
 

ตะกร้าไม้ไผ่

เต้าเจี้ยว

 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 มิ.ย. 2556
 
 
 

 
 
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการป้องกันน้ำท่วม และแก้ปัญหาภัยแล้ง
 
การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอย ของเสีย ของเหลือใช้แบบครบวงจร
 
การจัดให้มีระบบการกำจัดน้ำเสีย
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภค และการจัดการระบบชลประทาน และการปรับปรุงระบบน้ำบาดาลให้มีคุณภาพ
 
 

 
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและให้มีการศึกษาเพื่อ การเรียนรู้ทุกรูปแบบ
 
การส่งเสริมและสนับสนุนให้ก่อสร้างปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอ
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แขนงต่างๆ จารีต ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 

 
 
การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานในด้านความมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมาย
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมสัมมนา การพัฒนาบุคลากรและกลไกในการ ประสานงานระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การส่งเสริมและสนับสนุนจัดให้มีการปรับปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานและสถานที่ปฏิบัติงาน
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการต่างๆ แก่บุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดให้มีการพัฒนารายได้ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดเก็บ และการใช้ประโยชน์ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลกชช.2ค และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร ต่างๆและการจัดระบบ ICT
 
 

 
 
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่และการถ่ายทอดองค์ ความรู้ที่ก่อให้เกิดการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันในสังคมไทย
 
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160
  โทรศัพท์ : 055-906069 โทรสาร : 055-906068
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
  จำนวนผู้เข้าชม 2,701,004 เริ่มนับ 12 มิ.ย. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10