หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมทบทวนสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์  อำเภอวัดโบสถ์  จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1) สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทบทวนวิชาความรู้ที่เคยได้ฝึกอบรมมาแล้ว
2) เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องใหม่ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต    ได้อย่างมีประสิทธิภาพลดการสูญเสียต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
3) เพื่อเป็นการทดสอบสมรรถภาพทางกายและจิตใจของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในพื้นที่
4)เพื่อให้สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันสามารถเข้า   ระงับเหตุที่อาจเกิดขึ้นเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ก.ค. 2562 เวลา 12.56 น. โดย คุณ ธันยกานต์ ธงไชย

ผู้เข้าชม 45 ท่าน

 
   
  สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก 65160โทรศัพท์ :055-906069
                                        จำนวนผู้เข้าชม 2,236,155 เริ่มนับ 12 มิ.ย. 2556
                                            จัดทำโดย :NAXsolution.com