หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล วัดโบสถ์ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
วิสัยทัศน์ อบต.วัดโบสถ์
"วัดโบสถ์น่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำธรรมมาภิบาล
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน"
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
อบต. วัดโบสถ์
www.watbot-local.go.th
รับเรื่องราวร้องเรียน โทร : 055-906-069
1
2
3
 
ศูนย์การศึกษาการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.วัดโบสถ์ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  การส่งเสริมอาชีพในตำบล
  การบริการประชาชน
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
 
 
เริ่มนับ วันที่ 12 มิ.ย. 2556
X
บริการประชาชนออนไลน์
CLICK
บริการประชาชนออนไลน์
 
   
 
ประกาศการยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวัด [ 16 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 118 
ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 15 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 108 
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 12 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 117 
ประกาศผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ประ [ 5 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 112 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยคนพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ [ 5 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 106 
ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2567 [ 4 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 105 
ประกาศ การแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงวิธีการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยค [ 4 ต.ค. 2566 ]   อ่าน 113 
ประชาสัมพันธ์มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนิโญ [ 25 ก.ย. 2566 ]   อ่าน 101 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 2 ปร [ 30 ส.ค. 2566 ]   อ่าน 124 
ประกาศรายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 1 ก.พ. 2567 ]   อ่าน 20 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้ [ 29 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 68 
การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้ [ 22 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 74 
รายงานการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 15 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 15 
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร่วมตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายอก (EIT) [ 15 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 28 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ปร [ 12 ม.ค. 2567 ]   อ่าน 34 
 
อบต.โคกสลุด [ 21 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 0 
อบต.วงฆ้อง 📢ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวงฆ้อง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสา [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
ทต.ห้วยแก้ว ตรวจสารเสพติดพนักงานจ้างและจ้างเหมาบริการประจำปี พ.ศ. 2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 7 
อบต.ชาติตระการ ประชุมการขับเคลื่อนตามนโยบาย วาระสำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25 [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.แก่งโสภา โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.บ้านป่า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่พร้อมอุปกรณ์กีฬา โครงการแข่งขันกีฬาต้า [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
อบต.บ้านป่า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาเครื่องเสียง โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
ทต.พันเสา เทศบาลตำบลพันเสา ปลูกต้นไม้เนื่องจากกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 (World Soil Day 202 [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 3 
ทต.นครไทย ประกาศ เรื่อง การรับสมัครจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในเทศบาลตำบลนครไทย [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
ทต.วัดโบสถ์ 🔔เทศบาลตำบลวัดโบสถ์จัดประชุมประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชนแ [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 5 
อบต.ป่าแดง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อการสรรหาแล [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 2 
อบต.ท่าโพธิ์ ประกาศ รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 7 
ทต.หัวรอ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการขยะของตำบลหัวรอและพื้นที่ใกล้เคียงในอนาคต [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 4 
อบต.วังยาง รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 11 
อบต.ปากโทก กิจกรรม Kick off ธนาคารขยะรีไซเคิลตำบลปากโทก (Recyclable Waste Bank) [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 10 
   
 
(ชุดที่ 2) มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ พล 0023.2/ว 940 ลว 20 ก.พ. 67 [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 63 
(ชุดที่ 1) มติการประชุมคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก (ก.ท.จ.พิษณุโลก) ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ พล 0023.2/ว 940 ลว 20 ก.พ. 67 [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 68 
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 17 - 18 ที่ พล 0023.3/ว 124 ลว 20 ก.พ. 67 [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 23 
ประชาสัมพันธ์บทเพลงถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพลง ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง ที่ พล 0023.3/ว 121 ลว 20 ก.พ. 67 [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 48 
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ครั้งที่ 1 - 5 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 120 ลว 20 ก.พ. 67 [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 48 
การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว 123 ลว 20 ก.พ. 67 [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 39 
โอนเงินรางวัลจราจรให้กับ อปท. ที่ พล 0023.5/ว 933 ลว. 19 กุมภาพันธ์ 2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 52 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท. ประจำเดือนมกราคม 2567 ที่ พล 0023.5/ว 934 ลว. 19 กุมภาพันธ์ 2567 [ 20 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 61 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติด้านการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยไทย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 119 ลว 19 ก.พ. 67 [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 42 
ประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ ที่ พล 0023.3/ว 118 ลว 19 ก.พ. 67 [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 46 
การยกเลิกการอยู่เวรของครูและบุคลากรทางการศึกษา และการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 931 ลว 19 ก.พ. 67 [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 68 
ขอให้เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงาน ก.พ. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว 935 ลว 19 ก.พ. 67 [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 47 
ขอแจ้งข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงทุกประเภท ที่ พล 0023.6/ว 929 ลว 19 ก.พ. 67 [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 33 
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ พล 0023.2/ว 117 ลว 19 ก.พ. 67 [ 19 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 40 
รูปแบบ วิธีการ และเกณฑ์การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 853 ลว 15 ก.พ. 67 [ 16 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 91 
การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายเดือน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 887 ลว 16 ก.พ. 67 [ 16 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 89 
เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการส่งเสริมความรู้ในการป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยด์ ที่ พล 0023.6/ว 116 ลว 16 ก.พ. 67 [ 16 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 70 
ประเด็นปัญหา - คำถามที่พบบ่อย (Frequently Asked Questions : FAQ) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.6/ว 115 ลว 16 ก.พ. 67 [ 16 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 85 
สำรวจความต้องการใช้รถดับเพลิงที่มีความจำเป็นต้องนำเข้ารถดับเพลิงใช้แล้วจากต่างประเทศ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 885 ลว. 16 ก.พ. 67 [ 16 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 136 
การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปี งปม พ.ศ.2566 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เดือน ต.ค.-ธ.ค.2566 ที่ พล 0023.5/ว 886 ลว.16 ก.พ.2567 [ 16 ก.พ. 2567 ]    อ่าน 138 
 
ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ระบบยื่นคำขอรับใบรับแจ้งประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 แบบดิจิทัล กฎหมายมลพิษน้ำและกฎหมายมลพิษอากาศสำหรับโรงงานจำพวกที่ 1 และโรงงานจำพวกที่ 2 และคู่มือปฏิบัติงานในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กสว. มท 0820.2/ว763 เอกสารแนบ  [ 19 ก.พ. 2567 ]
การอนุมัติหลักการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายงานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 กค. มท 0803.3/ว775  [ 19 ก.พ. 2567 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ. มท 0802.3/ว774 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติด้านการส่งเสริมโภชนาการและการเจริญเติบโตของเด็กปฐมวัยไทย ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว761 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ผ่านระบบประชุมทางไกล Zoom Cloud Meeting ครั้งที่ 1 - 5 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว760 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 19 ก.พ. 2567 ]
ขอให้ สถจ. เร่งรัด ติดตามสถานะ และรายงานสถานะข้อมูลระบบประปาหมู่บ้านของ อปท. ที่ใช้การไม่ได้ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว749  [ 16 ก.พ. 2567 ]
ปิดระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (LNC) ในเว็บไซต์ สถ. www.dla.go.th กต. มท 0818.3/ว746  [ 16 ก.พ. 2567 ]
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว751  [ 16 ก.พ. 2567 ]
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง (Fundamentals and Practical Approaches to Smart Cities) กพส. มท 0810.2/ว747  [ 16 ก.พ. 2567 ]
การโอนเงินค่าขายคาร์บอนเครดิตให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ 4 จังหวัด (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ และชลบุรี) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.4/ว731  [ 16 ก.พ. 2567 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กศ. มท 0816.2/ว727  [ 16 ก.พ. 2567 ]
การยกเลิกการอยู่เวรของครูและบุคลากรทางการศึกษา และการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว720  [ 15 ก.พ. 2567 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว724  [ 15 ก.พ. 2567 ]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว717 สิ่งที่ส่งมาด้วย  [ 15 ก.พ. 2567 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว722  [ 15 ก.พ. 2567 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว723  [ 15 ก.พ. 2567 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว721  [ 15 ก.พ. 2567 ]
แจ้งคำแนะนำการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) ในระหว่างผลักดันเพื่อบรรจุในสิทธิประโยชน์ เพิ่ม 1 เข็ม รวมเป็น 2 เข็ม (คำแนะนำชั่วคราว) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว699  [ 15 ก.พ. 2567 ]
ขอให้ สถจ. เร่งรัด ติดตามสถานะผลการดำเนินการตามมาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2566/2567 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว700  [ 15 ก.พ. 2567 ]
ขอแจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมกราคม 2567 สน.คท. มท 0808.2/ว694 เอกสารแนบ  [ 15 ก.พ. 2567 ]
ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ สน.บถ. มท 0809.2/ว1530  [ 15 ก.พ. 2567 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 17 - 18 สน.คท. มท 0808.3/ว693 บัญชีรายชื่อฯ รุ่นที่ 17 - 18  [ 14 ก.พ. 2567 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลสงกรานต์ 2567 กศ. มท 0816.3/ว698 เอกสารแนบ  [ 14 ก.พ. 2567 ]
ขอให้จังหวัดประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.5/ว695  [ 14 ก.พ. 2567 ]
การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี พ.ศ. 2567 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว688  [ 14 ก.พ. 2567 ]
otop
ผลิตภัณฑ์
ตะกร้าไม้ไผ่
   
 
 
   
ประกาศจากระบบ e-GP
 
บริการออกแบบโลโก้ (Logo) โดยนักออกแบบมืออาชีพจาก Wynnsoft (13 ก.พ. 2567)    อ่าน 24  ตอบ 2  
รับทำเว็บไซต์ รับออกแบบ Website (7 ก.พ. 2567)    อ่าน 17  ตอบ 0  
สวัสดีค่ะ (6 ก.พ. 2567)    อ่าน 28  ตอบ 0  
 


จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสำเริง หมู [ 13 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประทีป บ้า [ 13 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประกอบ บ้า [ 13 ก.พ. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ระบบเสียงไร้สาย(ไม่รวมเส [ 9 ก.พ. 2567 ]จ้างจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน ศพด.อบต.วัดโบสถ์ ปร [ 5 ก.พ. 2567 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยน้ำผึ้ง บ้ [ 26 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสโนว์ไวท์ บ้าน [ 26 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาขนถ่ายพร้อมเปลี่ยนชุดทรายกรองน้ำ ระบบประปา [ 19 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาปรับรุงต่อเติมอาคารร้านค้าชุมชน บ้านคลองช้ [ 19 ม.ค. 2567 ]จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบเคพซีล เรียบบึ [ 29 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาปรับปรุงถนนลาดยางแบบผิวเรียบเคพซีล ซอย ๑๑ [ 29 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพ [ 23 พ.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ กองช่าง องค์กา [ 23 พ.ย. 2566 ]จ้างเหมาซ่อมแซมผ้าเพดานอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์ [ 8 พ.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับ ร.ร.บ้านคลองช้า [ 1 พ.ย. 2566 ]

   
  องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 65160
  โทรศัพท์ : 055-906069 โทรสาร : 055-906068
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์
  จำนวนผู้เข้าชม 9,185,269 เริ่มนับ 12 มิ.ย. 2556 จัดทำโดย : NAXsolution.com
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
   
 
 
 
ปิดหน้าต่าง