หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุก สายเรียบคลองสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ 4 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]ซื้อโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ (ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเรียบเคพซิล สายเรียบบึงกำไล บ้านท่างาม-บ้านคลองช้าง หมู่ ๒ และ หมู่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายกลางหมู่บ้าน หมู่ 5 บ้านคลองช้าง ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายบ้านคลองช้างใหม่-บ้านวัดโบสถ์ หมู่ 10 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]ซื้อผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ และ ติดตั้ง บริเวณห้องประชุม อบต.วัดโบสถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มิ.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๙ บ้านหนองขอน ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563สำหรับ ร.ร.บ้านคลองช้าง และ ร.ร.บ้านเนินมะคึด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำท่อซีเมนต์ใยหินพร้อมบ่อพักสำเร็จรูปมีฝาปิด และ ก่อสร้างบ่อพักน้ำทิ้ง จำนวน 1 บ่อ หมู่ 5 บ้านคลองช้าง ตำบลวัดโบสถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ พร้อม ดับเพลิง ประจำปีงประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 32