หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างเหมาโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ ๙ บ้านหนองขอน ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน พลาสเจอร์ไรส์ รสจืด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563สำหรับ ร.ร.บ้านคลองช้าง และ ร.ร.บ้านเนินมะคึด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำท่อซีเมนต์ใยหินพร้อมบ่อพักสำเร็จรูปมีฝาปิด และ ก่อสร้างบ่อพักน้ำทิ้ง จำนวน 1 บ่อ หมู่ 5 บ้านคลองช้าง ตำบลวัดโบสถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการพนักงานขับรถ พร้อม ดับเพลิง ประจำปีงประมาณ 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน ประจำ สำนักงาน อบต.วัดโบสถ์ และ หมู่บ้าน จำนวน ๓ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ (ค่าอาหารกลางวัน)ประจำเดือน คุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ยู.เอช.ที นมกล่อง สำหรับปิดภาคเรียน ร.ร.บ้านคลองช้าง และ ร.ร.บ้านเนินมะคึด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาแรงงาน ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ ประจำเดือนตุลาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงาน และ อาคารต่าง ๆ โดยรอบ ประจำเดือน ตุลาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 สำหรับ ร.ร.บ้านคลองช้าง และ ร.ร.บ้านเนินมะคึด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 31